Restricții

Principalele restricții în vigoare

 • Informații din surse sigure
  O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată. INFORMATII
 • Evenimente
  Este interzisă desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.
  Este interzisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci, precum și în locuri de joacă din interiorul centrelor comerciale.
 • Activități în grup
  Circulația în grupuri pietonale: maxim 6 persoane (care nu sunt din aceeași familie)
  Activități în aer liber: maxim 10 persoane (care nu locuiesc împreună)
 • Activitate fizică
  Încurajăm mișcarea în aer liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică și a restricției de maxim 10 persoane menționate mai sus.
  Activitățile sportive în spații închise pot fi practicate doar de către sportivii legitimați/de performanță.
 • Vezi Anexa la HCNSU nr. 1 din 05.01.2022

  • Se propune menținerea obligativității purtării a măștii de protecție doar tip medical sau FFP2, astfel încât să acopere gura și nasul, în toate spațiile publice închise și deschise, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
  • Se exceptează de la măsura prevăzută la pct. 5, următoarele categorii de persoane:
   a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
   b) persoanele care sunt singure în birou;
   c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3
   metri între persoane;
   d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării
   distanței de 3 metri între persoane;
   e) vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței
   de minimum 3 metri între aceștia și oricare din celelalte persoane din public;
   f) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă
   solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.
  • Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării persoanelor care sosesc din țări cu risc epidemiologic ridicat în condițiile stabilite prin Hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență /ordin al ministrului sănătății.
  • Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de sănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de specialitate şi auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.
  • Se propune menținerea restricțiilor privind organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații deschise sau închise și desfășurarea acestora în condițiile punctelor
  • Se propune menținerea posibilității desfășurării activităților de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.
  • Se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României, în spații închise sau deschise, să poată fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, repartizarea acestora pe întreaga suprafață a arenei, asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2
   nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  • Se propune ca, în condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise să fie permisă în intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  • Instituții publice
   – instituțiile publice și operatorii economici să faciliteze accesul la serviciile publice oferite, în situații urgente (de ex. eliberare certificat de deces, certificat de naștere etc.) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de Covid, prin organizarea activității în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii Covid.
   – accesul în instituțiile publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, este permis DOAR persoanelor vaccinate complet, trecute prin boală, cele cu test negativ PCR (în ultimele 72 de ore) sau test rapid (în ultimele 48 ore).
   Sunt exceptate următoarele categorii de persoane:
   ✓ angajații și participanții în cadrul procedurilor administrative derulate pentru motive de ordine și siguranță publică;
   ✓ participanții în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale sau administrativ-jurisdicționale;
   ✓ persoanele care necesită acces la servicii medicale și prestații sociale;
   ✓ persoanele care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării vaccinului.
  • Competiții / evenimente / activități sportive
   – între orele 05 – 22la interior și exteriorpână la 50% din capacitatea spațiului, purtarea măștii de protecție și asigurarea unei suprafețe de minimum 1mp/persoană.
   !  Competițiile sportive terminate după ora 22 se vor putea desfășura cu spectatori. Persoanele care se întoarc acasă după un meci pot arăta biletul de la meci și nu vor fi sancționați.
   – activitățile recreativ – sportive individuale sau de grup, se pot desfășura în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună.
   – pot participa DOAR persoanele vaccinate complet, trecute prin boală, cele cu test negativ PCR (în ultimele 72 de ore) sau test rapid (în ultimele 48 ore).
  • Evenimente culturale, artistice și de divertisment (spectacole, concerte, festivaluri publice și private etc.)
   – între orele 05 – 22, până la 50% din capacitatea spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, purtarea măștii de protecție și asigurarea unei suprafețe de min. 4 mp/persoană.
   – pot participa DOAR persoanele vaccinate complet, trecute prin boală, cele cu test negativ PCR (în ultimele 72 de ore) sau test rapid (în ultimele 48 ore).
  • Se propune ca, organizarea și desfășurarea de cursuri, inclusiv cele de formare profesională care necesită activități practice, workshop-uri și conferințe, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, să fie permisă doar în intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de sănătate publică, în județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  • Se propune ca activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, să se desfășoare în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

  Copiii sub 12 ani NU trebuie să aibă certificat Covid sau test negativ, dar trebuie însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.
  Persoanele fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale COVID-19 ale UE sau documente compatibile cu aceste certificate, fac dovada vaccinării, testării sau vindecării prin intermediul unui document, pe suport de hârtie sau în format electronic emis de respectivul stat, în limba țării respective și în limba engleză.

  Scanarea codulului QR de pe certificatul digital COVID-19

  Documente utile

  Declarație pe proprie răspundere
  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 22:00-5:00
  Adeverință angajator
  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 22:00-5:00
  Generare declarație/adeverință online
  Permite generarea și semnarea documentelor pe calculator/telefon
  Declarația/adeverința pot fi prezentate pentru control și pe telefon/tabletă, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă (de mână) și data la care a fost redactat.

  Scenarii

  Scenariul verde

  <1 caz/1000 de locuitori

  Scenariul galben

  1-3 cazuri/1000 de locuitori

  Scenariul roșu

  >3 cazuri/1000 de locuitori

  Cum se stabilește carantina zonală?

  Procedura stabilită prin legea 136/18.07.2020 pentru carantina zonală este următoarea:

  1. Direcția de Sănătate Publică (DSP) face o analiză pe baza metodologiei legale și propune carantinarea zonală Institutului Național de Sănătate Publică (INSP)
  2. INSP evaluează analiza de situație locală propusă de către DSP
  3. INSP avizează sau nu propunerea DSP
  4. INSP, în cazul avizării favorabile, o transmite Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU)
  5. CJSU decide
  6. Șeful Departamentului pentru situații de urgență instituie, prin ordin, carantina zonală

  Metodologia pentru carantină include mai multe condiții decât rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori, cum ar fi, spre exemplu, criteriul demografic: care este procentul din populație peste 65 de ani.