Restricții

Principalele restricții în vigoare

 • Informații din surse sigure
  O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată. INFORMATII
 • Evenimente
  Este interzisă desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.
  Este interzisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci, precum și în locuri de joacă din interiorul centrelor comerciale.
 • Activități în grup
  Circulația în grupuri pietonale: maxim 6 persoane (care nu sunt din aceeași familie)
  Activități în aer liber: maxim 10 persoane (care nu locuiesc împreună)
 • Activitate fizică
  Încurajăm mișcarea în aer liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică și a restricției de maxim 10 persoane menționate mai sus.
  Activitățile sportive în spații închise pot fi practicate doar de către sportivii legitimați/de performanță.
 • INTERDICȚII

  Având în vedere prevederile H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si hotărârile Comitetului National, ale Comitetului Judetean si Local pentru Situatii de Urgenta, în vederea prevenirii răspândirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise următoarele activități în localități unde este depășită incidenţa cazurilor de 3/1.000 de locuitori:

  Incălcarea interdicțiilor de mai jos constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de la 500 la 15.000 lei, potrivit art. 66 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

  MOBILITATE

  • Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22.00-5.00, cu următoarele excepții motivate de:
  • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  • c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  • d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

  Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.

  Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

  Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alineatul de mai sus, trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

  • circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
  • efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale;

  ÎNTRUNIRI / ADUNĂRI PUBLICE:

  • organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise (cu excepţia celor organizate şi desfăşurate în condițiile prevăzute la pct. 2-18 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 );

  EVENIMENTE:

  • Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

  DOMENIUL CULTURAL

  • organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
  • organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum si a spectacolelor, concertelor, festivalurilor sau a altor evenimente culturale, desfasurate in aer liber;

  DOMENIUL RECREAȚIONAL

  • activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;
  • exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri în interiorul centrelor comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici;
  • activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

  DOMENIUL SPORT

  • activitatea de pregatire fizica în salile de sport / fitness ( cu exceptia activitatilor desfasurate de sportive profesionisti legitimati si / sau de performanta ).

  PIEȚE

  • Se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, pietelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, precum si in centrele expozitionale, atat in interiorul, cat si in exteriorul acestora (cu excepția muzeelor și a galeriilor de artă).
  • Prin excepție de la alin. 1, se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

  DOMENIUL HoReCa

  • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor ( cu exceptia restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare );
  • activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
  • organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii inchise, precum si in spatii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
  • activităţile barurilor, cluburilor şi discotecilor în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici;
  • Este interzisa activitatea de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent

  RELIGIE

  • participarea la procesiunile si/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in Bacau;

  OBLIGAȚII GENERATE DE INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

  Purtarea măstii de protectie, astfel încât sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, precum si in toate spatiile publice deschise.

  Afișarea la loc vizibil de către administratorii / proprietarii spațiilor publice deschise a obligativității purtării măștii de protecție

  ⪀ În cazul organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane :

  • purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
  • dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
  • menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
  • dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
  • aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

  ⪀ În cazul evenimentelor / întrunirilor în cadrul campaniei electorale:

  • purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/întruniri;
  • efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
  • menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;
  • afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile;
  • limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul evenimentelor / întrunirilor / acţiunilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei acestora la maximum două ore;
  • limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor / întrunirilor / acţiunilor desfăşurate în aer liber;
  • limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;
  • limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor din uşă în uşă;
  • dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acţiunii;
  • aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2.

  Pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, este instituită obligația organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condițiile legii.

  În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați prevăzuți la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

  Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.

  Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

  Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

  Asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară în cazul activităților privind prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber

  ⪀ Organizarea de către instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici şi profesionişti de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori

  ⪀ În domeniul transportului rutier de persoane:

  • in zona uşii de acces al pasagerilor, în interiorul mijlocului de transport, se montează dozatoare cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool. Înainte de plecarea în cursă se efectuează obligatoriu curăţenia şi dezinfecţia mijlocului de transport. Se evită măturarea uscată şi alte acţiuni mecanice pe suprafeţe potenţial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se utilizează în schimb metode de curăţare umedă.
  • pe durata efectuării cursei, conducătorul auto poartă mască de protecţie, astfel încât să îi acopere gura şi nasul.
  • pentru accesul la bordul mijlocului de transport şi pe toată durata călătoriei, pasagerii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să le acopere gura şi nasul.
  • spaţiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacţiunea socială.
  • conducătorii mijloacelor de transport au obligaţia de a păstra distanţa socială, în timpul pauzelor pe drum, şi să evite contactul cu alte persoane.
  • la îmbarcare/debarcare, pasagerii trebuie să respecte o distanţă minimă de siguranţă unul faţă de celălalt.
  • accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe uşa din faţă, iar coborârea se realizează pe cealaltă/celelalte uşă/uşi, dacă aceasta/acestea există.
  • transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaun, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus.

  ⪀ În domeniul transportului de persoane la bordul navelor:

  • igienizarea şi dezinfecţia navei cu substanţă biocidă.
  • montarea dozatoarelor cu dezinfectanţi de mâini pe bază de alcool.
  • dotarea membrilor de echipaj cu măşti de protecţie şi mănuşi.
  • asigurarea accesului la bord doar a pasagerilor care deţin mască de protecţie
  • asigurarea ventilării naturale la bordul navei, pe cât posibil și reducerea recirculării aerului

  Documente utile

  Declarație pe proprie răspundere
  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 22:00-5:00
  Adeverință angajator
  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 22:00-5:00
  Generare declarație/adeverință online
  Permite generarea și semnarea documentelor pe calculator/telefon
  Declarația/adeverința pot fi prezentate pentru control și pe telefon/tabletă, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă (de mână) și data la care a fost redactat.

  Scenarii

  Scenariul verde

  <1 caz/1000 de locuitori

  Scenariul galben

  1-3 cazuri/1000 de locuitori

  Scenariul roșu

  >3 cazuri/1000 de locuitori

  Cum se stabilește carantina zonală?

  Procedura stabilită prin legea 136/18.07.2020 pentru carantina zonală este următoarea:

  1. Direcția de Sănătate Publică (DSP) face o analiză pe baza metodologiei legale și propune carantinarea zonală Institutului Național de Sănătate Publică (INSP)
  2. INSP evaluează analiza de situație locală propusă de către DSP
  3. INSP avizează sau nu propunerea DSP
  4. INSP, în cazul avizării favorabile, o transmite Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU)
  5. CJSU decide
  6. Șeful Departamentului pentru situații de urgență instituie, prin ordin, carantina zonală

  Metodologia pentru carantină include mai multe condiții decât rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori, cum ar fi, spre exemplu, criteriul demografic: care este procentul din populație peste 65 de ani.